Firma Geologiczna GEOP - mgr Adam Oprzyńsk www.geop-olsztyn.com

Wykonano 8 otworów wiertniczych i opis makroskopowy nawierconych warstw gruntu.
Została wykonana opinia geotechniczna.

  • geodezja_01
  • geodezja_02
  • geodezja_03
  • geodezja_04
  • geodezja_05
  • geodezja_06