7 listopada 2009 r. odbyło się Zebranie Założycielskie naszego Stowarzyszenia. Wybrany został Komitet Założycielski, który zajął się rejestracją Stowarzyszenia w Sądzie Gospodarczym w Olsztynie.

29 grudnia 2009 r. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Młodzieży i Osób Dorosłych z Wadami Genetycznymi i Rozwojowymi "Nadzieja" uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń.

23 stycznia 2010 r. odbyło się I Walne Zebranie, na którym wybrano zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.